Giải pháp cơ khí chính xác

Liên Minh SSG – Các nhà máy cơ khí tại Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm cho nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam và xuất khẩu Nhật Bản.

SSG và các nhà máy cơ khí trong Liên Minh sẵn sàng thử thách với dòng sản phẩm mới, số lượng ít, sẵn sàng đầu tư máy móc để phục vụ sản xuất. Vì vậy, chủng loại sản phẩm không cố định, vỏ tủ bảng điện, máy biến áp, tủ lọc sóng hài tới vỏ container đặc biệt (container bể chứa, container pin phát điện)…

Các sản phẩm hiện đang sản xuất và xuất khẩu:

    • Vỏ tủ điện
    • Tủ điện trung thế
    • Container pin
    • Container bể chứa
    • Máy biến áp