giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo

Khái quát chung về hệ thống quản lý tài sản, công trình đường bộ (SRAM)

“Với xu hướng phát triển không ngừng của kinh tế xã hội, số lượng các công trình đường bộ sẽ ngày một nhiều hơn, kết cấu phức tạp hơn, đòi hỏi công tác tổ chức quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, có hệ thống và khoa học. Ngoài ra, đây đều là tài sản quốc gia có giá trị rất lớn trong xây dựng và bảo trì, cần huy động một lượng lớn nhân lực của xã hội.

Với những yêu cầu trên, việc xây dựng hệ thống quản lý tài sản, công trình đường bộ với cơ sở dữ liệu lớn mang tính hệ thống và đồng bộ là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, trong bối cảnh hiện nay.” 

Giải pháp quản lý tài sản, công trình đường bộ SRAM là hệ thống phần mềm quản lý tài sản đường bộ, công trình ứng dụng công nghệ bản đồ số, di động và điện toán đám mây trong thu thập dữ liệu, lập bản đồ và quản lý tài sản đường bộ; quản lý công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước .

Hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo thống kê và lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa đường bộ.

giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-b

Đặc điểm hệ thống quản lý tài sản, công trình đường bộ (SRAM)

Mô hình kiến trúc tổng thể triển khai hệ thống

 Trong đó:

Các máy chủ ứng dụng được đặt tại vùng DMZ, dịch vụ được public cho người sử dụng trong mạng nội bộ hoặc từ mạng ngoài (Internet, VPN, WAN). Các máy chủ ứng dụng hoạt động theo mô hình cân bằng tải, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn khi có sự cố máy chủ.

Các máy chủ cơ sở dữ liệu được đặt tại vùng FARM. Máy chủ cơ sở dữ liệu có thể hoạt động theo mô hình cân bằng tải (CLUSTER) hoặc mô hình sẵn sàng cao (HA) hoặc kết hợp của 2 mô hình trên nhằm đảm bảo hiệu năng và khả năng sẵn sàng cao (cả trong trường hợp thảm họa tự nhiên)

Hệ thống tường lửa ngăn cách giữa các vùng, đảm bảo các máy chủ dịch vụ và máy chủ cơ sở dữ liệu chỉ được truy cập bởi các máy trạm, máy chủ hoặc thiết bị được cho phép.

giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo

Mô hình chức năng của hệ thống

giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo

Mục tiêu của hệ thống

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, kiểm soát công tác lập kế hoạch bảo trì đường bộ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính…

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Hỗ trợ và nâng cao khả năng quản lý, giám sát công tác lập kế hoạch bảo trì đường bộ

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Thực hiện các báo cáo thống kê, cập nhật các biểu mẫu mới nhất trên cơ sở các dữ liệu thu thập được trong quá trình thực thi phục vụ cho công tác quản lý một cách nhất quán, chính xác

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Tăng cường khả năng quản lý, xử lý dữ liệu tập trung, khai thác và trao đổi thông tin với các hệ thống hiện có của ngành, đảm bảo tính bảo mật, tính sẵn sàng và tính ổn định của hệ thống

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Cung cấp hệ thống chức năng tiện dụng cho người sử dụng, đảm bảo về giao diện thuận tiện và thân thiện với người sử dụng, giúp cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận, vận hành hệ thống, tăng tốc độ nhập liệu đảm bảo tính phù hợp với trình độ quản lý hệ thống tin học của cán bộ CNTT TCĐBVN

giai-phap-so-hoa-du-lieu

Hiển thị trực quan các đối tượng và các thuộc tính của đối tượng đó trên nền bản đồ: bình đồ duỗi ngang, bản đồ GIS. Sự thể hiện bằng bản đồ có thể giúp người dùng có cái nhìn tổng quan, có thể hình dung về sự biểu diễn kiến trúc và mối quan hệ tương quan giữa các đối tượng là tài sản đường bộ

Hình ảnh giao diện hệ thống

giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo
Màn hình đăng nhập hệ thống
giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo
Màn hình quản lý người dùng
giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo
màn hình quản lý tuyến đường
giai-phap-quan-ly-tai-san-cong-trinh-duong-bo
Màn hình quản lý đoạn tuyến
giai-phap-so-hoa-du-lieu
Màn hình quản lý thông tin chính về dường
giai-phap-so-hoa-du-lieu
Màn hình quản lý tài sản

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI

Địa chỉ: Tầng 4, Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 056789.77.55

Email:  info@saomaisoft.com

Website: https://ssg-vietnam.com/

Fanpage:https://www.facebook.com/saomaisolutiongroup