Robot-tri-tue-nhan-tao

Robot trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người trong tương lai?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đem lại những tiềm năng đáng kể cho tương lai. Tuy nhiên, Việc robot trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn con người vẫn là một chủ