Ứng dụng của các loại trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn và tương lai

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những đỉnh cao của sự sáng tạo trong lịch sử của nhân loại. Vậy trí tuệ nhân tạo là gì? Có các loại trí tuệ nhân tạo nào? Hãy cùng theo dõi