TOP những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại 

Vào thế kỉ XX, Trí tuệ nhân tạo vẫn như một bộ phim khoa học viễn tưởng đối với con người. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành nghề và