Cảm biến là gì? Các loại cảm biến trong sản xuất?

Biến cảm biến là một trong những thành phần cốt lõi của nhiều ứng dụng tự động hóa nhà máy . Từ những chiếc điện thoại thông minh, bảng máy tính, đến các thiết bị tự động hóa và sản