he-thong-tu-dong-hoa

Khái niệm hệ thống tự động hóa là gì? Ứng dụng và thành phần

Hệ thống tự động hóa là một công nghệ được áp dụng rộng rãi để tự động quy trình và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp đến giao thông vận tải và công nghệ thông