Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức trong ngành sản xuất

Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức trong ngành sản xuất

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã giúp con người giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhất là trong thời đại 4.0 như ngày nay thì chúng lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.