Dự án Cung cấp phần mềm SAP B1 giữa SSG- ADB (Asian Development Bank)

12/2022: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (SSG) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp đồng cung cấp phần mềm SAP Business One với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Dự án được triển khai tại