Lý do tổ chức của bạn nên sử dụng hệ thống quản lý yêu cầu của Sao Mai Solution Group

Trong một tổ chức, việc quản lý các yêu cầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Một hệ thống quản lý yêu cầu

Những điều cần biết trước khi lựa chọn hệ thống quản lý yêu cầu cho tổ chức của bạn

Sau khi tổ chức hoặc doanh nghiệp nhận được yêu cầu của khách hàng, đối tác hoặc nhân viên. Yêu cầu đó sẽ trải qua nhiều quá trình như: Thu thập; phân loại; theo dõi; đánh giá; v.v. Cùng với