giao-dien-nguoi-may

Tìm hiểu về giao diện người máy HMI, cấu tạo và ứng dụng?

Giao diện người – máy HMI (Human Machine Interface) là một thiết bị được tích hợp trong các máy móc và thiết bị, cho phép người sử dụng tương tác và giao tiếp với máy móc đó thông qua một