[SSG] – Thông báo tuyển dụng Lập trình viên.NET

1. Điều kiện yêu cầu Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm phát triển các dự án. NET Có kiến thức, kinh nghiệm về: + Nền tảng .NET Framework, .NET Core, ASP.NET,