mo-hinh-nha-may-thong-minh

Mô hình Nhà máy Thông minh Smart Factory 4.0 tại Việt Nam

Trong tương lai hình thành dưới tầm ảnh hưởng của Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0, xu thế hiện đại hóa đang rõ rệt và một bước tiến quan trọng khác là xuất hiện của khái niệm “Mô hình Nhà