plc

Ngôn ngữ lập trình PLC là gì? Các loại ngôn ngữ lập trình PLC?

PLC là một hệ thống điều khiển tự động được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp để điều khiển và giám sát quy trình sản xuất. Ngôn ngữ lập trình PLC đóng vai trò quan trọng