san-xuat-thong-minh

Sản Xuất Thông Minh và Ứng Dụng Của Nó Trong Công Nghiệp 4.0

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo ra những đột phá quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thông qua việc áp dụng Sản xuất Thông minh. Việc chuyển đổi từ các giai đoạn đơn giản đến các

mo-hinh-nha-may-thong-minh

Mô hình Nhà máy Thông minh Smart Factory 4.0 tại Việt Nam

Trong tương lai hình thành dưới tầm ảnh hưởng của Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0, xu thế hiện đại hóa đang rõ rệt và một bước tiến quan trọng khác là xuất hiện của khái niệm “Mô hình Nhà