phat-hien-chuyen-dong

Camera FaceID của Vivotek – Cải thiện tính năng phát hiện chuyển động

Tính năng phát hiện chuyển động là một phần quan trọng của hệ thống camera giám sát, giúp nhận biết sự thay đổi vị trí trong khung hình. Khi phát hiện chuyển động, nó có thể kích hoạt các hành