plc

PLC ( Programmable Logic Controller) là gì? Tổng quan về PLC

PLC với khả năng lập trình linh hoạt và tính tin cậy cao, đã trở thành một công nghệ quan trọng trong việc điều khiển và tự động hóa các quy trình sản xuất và hệ thống công nghiệp. Vậy