xe-tu-van-hanh-AGV-trong-nha-may-thong-minh

Giới thiệu về xe tự hành AGV trong nhà máy thông minh

Xe tự hành AGV trong nhà máy thông minh (Automated Guided Vehicle) là một loại Robot vận chuyển hàng hóa tự động, xuất hiện rộng rãi trong các nhà máy thông minh và hệ thống logistic toàn cầu. Hãy khám