tu-dong-hoa-thong-minh

Từ RPA Đến Tự Động Hóa Thông Minh: Khác Biệt và Lộ Trình

Tự động hóa thông minh (IA) là sự kết hợp giữa RPA và trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Hai khái niệm chủ chốt là Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)