Sản xuất đơn chiếc là gì? Các loại hình sản xuất

Sản xuất đơn chiếc, hay còn gọi là “sản xuất theo yêu cầu” hoặc “sản xuất tùy chỉnh,” là một hình thức sản xuất diễn ra trong các doanh nghiệp có nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng số lượng