AGV-key-hop-QR-code

AGV kết hợp mã QR code: giải pháp thông minh cho ngành sản xuất

Trong thời đại 4.0, khi mà công nghệ thông tin và truyền thông phát triển vượt bậc và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, ngành sản xuất cũng không ngoại lệ. Ngành sản xuất cần phải đổi