agv-trong-san-xuat-ban-dan

AGV và những phân loại robot AGV trong sản xuất bán dẫn hiện nay

Khoa học công nghệ liên tục cải tiến cuộc sống và sản xuất của con người, giúp con người làm được những điều kỳ diệu. Ngay cả những việc như vận chuyển, bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa cũng