xu-huong-cong-nghe-AGV

Xu hướng ứng dụng công nghệ AGV trong sản xuất thông minh

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển. Làm cho sức mạnh và ảnh hưởng của việc chuyển đổi mô hình nhà máy thông minh trở thành xu hướng hàng đầu mà